STD X

Batch Year Student’s Name Marks
16 2016-2017
S.Rogan
416/500
15 2015-2016
D.Pandiyan
368/500
14 2014-2015
V.Abirami
345/500
13 2013-2014
R.Mohanasundaram
455/500
12 2012-2013
N.Vimala
354/400
11 2011-2012
C.Jayashree
357/400
10 2010-2011
A.Pandian
379/400
9 2009-2010
D.Saraswathi
371/400
8 2008-2009
K.Dhamotharan
340/400
7 2007-2008
M.Ganesh Kumar
328/400
6 2006-2007
R.Nakkeeran
301/400
5 2005-2006
R.Manjula
288/400
4 2004-2005
S.Chandra
320/400
3 2003-2004
T.Sakthi
362/400
2 2000-2001
M.Revathi
376/400
1 1992 – 2000
M.Prabhu
312/400

10th Achievers 2012 – 2013

IMG_0029IMG_0030
10th Achievers 2013 – 2014

00189
R.Mohanasundaram 455/500

10th-2013-boys 10th-2013-girls
10th Achievers 2014 – 2015

Abirami V
V Abirami 345/500